Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2013

najna
6354 f582 390
Reposted frompulperybka pulperybka viacorazon corazon

December 25 2013

najna
6865 651c 390
Reposted fromkarahippie karahippie
najna
8844 d1ba 390
Reposted fromIriss Iriss viapinulowa pinulowa
najna
Reposted fromapplejelly applejelly viapinulowa pinulowa
4373 4d26 390
Reposted fromkniepuder kniepuder
4368 deb0 390
Reposted fromkniepuder kniepuder
4350 a1a2 390
Reposted fromkniepuder kniepuder
najna
1549 ad80 390
Reposted fromdusix dusix viacorazon corazon
najna
Co Ciebie napędza do wstawania rano? Mnie napędzają moje plany i marzenia. Różne – większe i mniejsze. Niektóre bardzo „nadmuchane”, niektóre wręcz mikroskopijne. Każde jest dla mnie bardzo ważne. Lubię z nimi obcować, taplać się w nich po samą szyję, lubię myśleć, że już się spełniły.
— Marcin Galicki
Reposted frommartinif16 martinif16 viacorazon corazon
najna
9069 adae 390
Barbara Palvin by David Bellemere 2013
Reposted fromkarahippie karahippie
najna
9385 e161 390
Reposted fromkarahippie karahippie
najna
1268 9d71 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacorazon corazon
najna
6208 150f 390
Reposted fromkarahippie karahippie
najna
5147 d25d 390
Reposted fromkarahippie karahippie

November 01 2013

najna
8735 8738 390
Notting Hill, London
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapaolcia paolcia
najna
7048 16ab 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapaolcia paolcia
najna
Lekcja numer jeden: zawsze sprawiaj wrażenie, jakby nic, a przede wszystkim nikt nie był w stanie wytrącić cię z równowagi, zrozumiałaś? 
Lekcja numer dwa: zachowuj się zawsze tak, jakbyś się świetnie bawiła.
— Sabine Both, "Przeprowadzka do siódmego nieba"
Reposted frommarysia marysia viapaolcia paolcia
najna
postanowiłam kochać siebie. Dobrze się traktować. I myśleć tylko o sobie. Nikt inny za mnie tego nie zrobi.
— Hera moja miłość
Reposted frommononok mononok viapaolcia paolcia
najna
9270 b7dc 390
Reposted fromIriss Iriss viapaolcia paolcia
najna
4752 ddcf 390
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy viapaolcia paolcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl